Veterani

Veterani

Veterani

Starejši člani, veterani v gasilskem društvu Dobriša vas – Petrovče, v minulem obdobju nismo imeli posebnih sestankov, smo pa bili prisotni na sestankih, ki sta jih organizirala predsednik in poveljnik gasilskega društva. Na ta način smo bili veterani seznanjeni o programu gasilske zveze Žalec in s programom PGD Dobriša vas – Petrovče, ki je mnogokrat obširen in pester. Prisotni smo tudi na raznih gasilskih proslavah, obletnicah, dnevih gasilcev in srečanjih veteranov vsako leto.

Minulo leto 1994 so na srečanju veteranov v Taboru prejeli plaketo veterana z značko trije naši člani: Pintar Slavko, Jošovc Oto in Apnar Jože.Bili smo tudi na ekskurziji v Metliki in si z zanimanjem ogledali gasilski muzej in razne znamenitosti v Metliki. Organizator tega izleta je bila komisija za veterane pri gasilski zvezi Žalec.

Prisotni smo tudi v upravnem odboru (2 člana), nadzornem odboru (1 član), v častnem razsodišču (2 člana) in v komisiji za veterane (3 člani). Sodelovanje z vodstvom gasilskega je dobro, saj nam posvečajo veliko pozornosti in moralne podpore. Vodstvu gasilskega društva se v imenu veteranov iskreno zahvaljujem za

pomoč in razumevanje pri našem delu.

Veterani se bomo še naprej trudili in dajali svoj prispevek k dobremu delu v našem gasilskem društvu.

Predsednik komisije veteranov

Viljem Oglajner