Prošnja za donacijo

Spoštovani.
Gasilci PGD Dobriša vas-Petrovče bomo v letošnjem letu pridobili novo gasilsko vozilo GVC 16/25.
Požarna varnost je naše osnovno poslanstvo, ki jo naše gasilsko društvo zagotavlja na širšem območju našega kraja in Občine Žalec. S tem gasilskim vozilom bo naše posredovanje ob požarih in drugih intervencijah hitrejše, varnejše in bolj učinkovito. Novo gasilsko vozilo je opremljeno z 2500 litri vode, 150 litri gasilnega penila, visokotlačno črpalko, dvema hitrima napadalnima navijakoma ter še z ogromno druge prepotrebne opreme, s katero bomo lahko bolj uspešno izvajali naše naloge.

Vozilo, ki ga bomo pridobili v naše društvo bo velik plus k razvoju našega društva, s tem pa bomo navdušili tudi mlajše, za še bolj predano in uspešno delo.
Nakup vozila predstavlja za nas velik finančni zalogaj, saj moramo zagotoviti 40 % kupnine, ostalo pa predstavljajo finančna sredstva Občine Žalec.
Ker ste nam že večkrat pomagali pri uresničevanju zadanih ciljev in nalog, tako finančno kot materialno, se tudi tokrat na vas obračamo s prošnjo za finančno pomoč pri nabavi gasilskega vozila.
V naslednjih dneh vas bodo obiskal predstavnik našega društva. Ker smo ob takšnih priložnostih pri vas vedno prijazno sprejeti, se vam že v naprej zahvaljujemo.
Z našim pozdravom NA POMOČ!