Zgodovinski razvoj prostovoljnega gasilskega društva Dobriša vas – Petrovče

Ustanovni člani PGD Dobriša vas - Petrovče

Ustanovni člani PGD Dobriša vas - Petrovče

Želja po ustanovitvi gasilske čete sega v leto 1941, zametek protipožarne službe pa še desetletje nazaj. V ta namen je bila na sejmišču v Petrovčah postavljena uta z najpomembnejšim gasilskim orodjem. Takoj po končani vojni se je zbralo 12 uglednih krajanov in ustanovilo gasilsko četo Dobriša vas – Petrovče. Za pridobitev gasilskega orodja je bilo vloženega veliko truda že s pisanjem na Ministrstvo za notranje zadeve v Celju.

Poveljnik gasilske čete se je udeležil tečaja (12. – 24.3.1946) iz gasilske tehnike pri Ministrstvu za notranje zadeve v Ljubljani. To je bil prvi gasilec s strokovnim tečajem v društvu.

Dne 6.4.1946 je gasilska četa prevzela od vojaške bolnice Novo Celje motorno brizgalko Rosenbauer s pripadajočim orodjem. Člani gasilske čete so pričeli z gasilskimi vajami ter s spoznavanjem gasilskega orodja in njegovo uporabo. Članstvo se je v tem času povečalo iz 12 na 35 članov. Stalni spremljevalec dela je bilo kronično pomanjkanje denarja. V ta namen je bila prirejena tudi kakšna veselica. Pridobljeni denar se je uporabil izključno za gasilske namene.

Pridni gradbeniki

Pridni gradbeniki

Ker gasilska četa še ni imela svojih prostorov, je član – gasilec Edi Razboršek iz Dobriše vasi odstopil sobov pritličju svojega gospodarskega objekta. Tu so bili gasilci podnajemniki, prizadevno so vadili, bili prisotni pri gašenju vseh požarov, na vajah in delovnih akcijah v občini. Omeniti velja, da so se gasilci na omejena požarišča, vaje ali delovne akcije vozili s Platonarjem na konjsko vprego, pozneje s traktorjem ali kamionom.Prilika je pokazala, da ni dobre protipožarne zaščite brez dobre vodopreskrbe. V letu 1950 je bil sprejet sklep, da se na dobriški gmajni izkoplje vodnjak. Ta je bil v istem letu dokončan ter uspešno preizkušen s pomočjo gasilskih društev v takratni občini Petrovče.

Zemljišče – parcelo za gasilski dom je odstopila ga. Marija Vodenik iz Petrovč. Za začetek gradnje so gasilci najeli kredit.

Prevzem nove motorne brizgalne l. 1973

Prevzem nove motorne brizgalne l. 1973

Sestanki in občni zbori so potekali v hiši Karla Razborška v Dobriši vasi. Tu so se člani gasilskega društva zaobljubili, da bodo dom zgradili s prostovoljnim delom. Iz zapisnikov je razvidno, da so člani l. 1951 opravili preko 2.950 udarniških ur. Na občnem zboru leta 1952 so sklenili, da bo vsak član opravil 150 prostovoljnih delovnih ur. Dom je bil zgrajen in predan v uporabo leta 1956. Razumljivo je, da dom še ni bil popolnoma gotov, a je bil uporaben.

Kot pri vseh organizacijah in društvih je tudi v našem društvu prišlo do krize in težav, zaradi neaktivnosti članstva, menjave generacij,…

Prevzem prvega gasilskega prapora l. 1975

Prevzem prvega gasilskega prapora l. 1975

Pomemben mejnik sta leti 1972 in 1973, ko so se člani gasilskega društva odločili pridobiti novo gasilsko brizgalko Rosenbauer, rabljen gasilski avto FIAT in leta 1975 še gasilski prapor. S to osvežitvijo gasilske tehnike je tudi v gasilskem društvu zapihal nov veter.

Od leta 1979 je v gasilski garaži stal tudi nov IMV gasilski kombi. Sredstva za njegovo nabavo je prispevalo društvo s pomočjo krajanov Dobriše vasi in Petrovč ter OGZ Žalec. V letih 1980 do 1989 je bilo delo usmerjeno v pridobitev zemljišča za razširitev doma ter vzdrževanje starega. V letu 1990 so potekale akcije za pridobitev gradbene dokumentacije ter materiala in sredstev za razširitev gasilskega doma.