O Društvu

Prostovoljno gasilsko društvo Dobriša vas - Petrovče

Prostovoljno gasilsko društvo Dobriša vas - Petrovče

Zagnanost, iznajdljivost in vztrajnost slehernega v društvu ni uspavalo na do sedaj doseženih uspehih. Vodstvo društva skupaj z razširjenim upravnim odborom si je na vsakoletnem občnem zboru zadalo zahtevne in odgovorne naloge. Leta 1989 je bil imenovan gradbeni odbor, ki je pripravil program za gradnjo prizidka k gasilskemu domu. Program je bil potrjen na občnem zboru z velikim navdušenjem. Program je vseboval jasne cilje razširitve; večjo garažo, večnamensko dvorano s pripadajočimi funkcionalnimi prostori. V tem letu smo pridobili prvi telefonski priključek. Realizacija programa se je pričela z sečnjo lesa, ki so ga darovali kmetje. Podjetja so nam prispevala gradbeni material ter finančna sredstva. Pred pričetkom gradnje smo morali preurediti visokonapetostni elektro priključek.

Sredi leta 1990 smo pričeli z zemeljskimi deli za pripravo gradbenih del prizidka. Vsa zemeljska dela smo opravili z udarniškim delom. Enako velja za zidarska in krovska dela ter dela na notranji opremi. Pri vsem tem delu so pomagale tudi žene in matere naših članov ter drugi krajani s ponudbo hrane in pijače. Velik je bil tudi prispevek obrtnikov in nekaterih gradbenih podjetij, brez katerih, nekaterih zahtevnih del sploh ne bi mogli dokončati do uporabnega dovoljenja.

Pri zbiranju finančnih sredstev smo v društvu prirejali akcije že nekaj let pred pričetkom gradnje. Tako smo zbirali finančna sredstva ob vsakoletni koledarski akciji z namenskim odvajanjem za gradnjo. Za te uspehe zbiranja sredstev gre velika zasluga krajanom naselij Petrovče, Dobriša vas in Novo Celje. Društvo je pri finančnih sredstev iskalo več možnosti zbiranja. Na vsakoletnem Jožefovem sejmu smo z gostinsko ponudbo in redarstvom ter požarnim varstvom pridobili sredstva. Sodelovali smo tudi večkrat z gostinsko ponudbo na Žalski noči. Na Celjskem sejmišču smo na petih zaporednih sejmih vršili požarno varnost v času sejmov 24 ur na dan. Za to so nekateri člani društva žrtvovali svoj letni dopust.