Nadzorni odbor

Drago Pintar

predsednik

Andrej Arnšek

član

Ignac Pilih

član

Martin Kozmelj

član

  1. Drago Pintar, predsednik
  2. Andrej Arnšek, član
  3. Ignac Pilih, član
  4. Martin Kozmelj, član